Φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ                       ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Δημητρίου Γούναρη 62                      Θεμιστοκλή Σοφούλη 57

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635,                 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55131,

Ελλάδα                                               Ελλάδα

+30 2310 261 658                              +30 2310 422 795

www.monasticproducts.gr              www.monasticproducts.gr

shop@monasticproducts.gr             sales@monasticproducts.gr