Επικοινωνία

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Δημητρίου Γούναρη 62

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635,

Ελλάδα

+30 2310 261 658

www.monasticproducts.gr

info@monasticproducts.gr

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Θεμιστοκλή Σοφούλη 57

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55131,

Ελλάδα

+30 2310 422 795

www.monasticproducts.gr

info@monasticproducts.gr